Vliv pohybové aktivity na zlepšení vybraných pohybových schopností a zpomalení nástupu stařecké demence u seniorů

@inproceedings{Kamrov2007VlivPA,
  title={Vliv pohybov{\'e} aktivity na zlep{\vs}en{\'i} vybran{\'y}ch pohybov{\'y}ch schopnost{\'i} a zpomalen{\'i} n{\'a}stupu stařeck{\'e} demence u seniorů},
  author={Eva Kam{\'i}rov{\'a}},
  year={2007}
}
KAMIROVA, Eva: Vliv pohybove aktivity na zlepseni vybraných pohybových schopnosti a zpomaleni nastupu stařecke demence u seniorů. Brno: MU, FSpS, 2007. 43 s. Bakalařska prace je zaměřena na posouzeni vlivu cvicebniho programu na uroveň jemne motoriky a mnestických a kognitivnich schopnosti u vybrane skupiny seniorů.