Vliv legislativního prostředí ČR-upravující prodej léčiv- na věrnostní program lékárny Alma

@inproceedings{Sklov2012VlivLP,
  title={Vliv legislativn{\'i}ho prostřed{\'i} {\vC}R-upravuj{\'i}c{\'i} prodej l{\'e}{\vc}iv- na věrnostn{\'i} program l{\'e}k{\'a}rny Alma},
  author={Veronika Sk{\'a}lov{\'a}},
  year={2012}
}
Diplomova prace byla zaměřena na zhodnoceni věrnostniho programu Lekarny ALMA v navaznosti na legislativni prostředi CR. V prvni casti byla provedena analýza legislativniho prostředi. V dalsi casti bylo provedeno zhodnoceni věrnostniho programu. Věrnostni program byl zhodnocen jako celek. Dale byly zhodnoceny jednotlive marketingove akce, ktere Lekarna ALMA uskutecnila během roku 2010 a roku 2011. Výsledkem prace bylo, že věrnostni program byl pro Lekarnu ALMA přinosem. Provozovani věrnostniho… CONTINUE READING