Corpus ID: 168598735

Vismi sadina gujaratma jaltangi ane jal vyavasthapanno aitihasik pariprekshyama abhyas

@inproceedings{Gadhavi2014VismiSG,
  title={Vismi sadina gujaratma jaltangi ane jal vyavasthapanno aitihasik pariprekshyama abhyas},
  author={Janak J Gadhavi},
  year={2014}
}
  • Janak J Gadhavi
  • Published 2014
  • Political Science