Corpus ID: 109394062

Viktiga användbarhetsfaktorer för upplevt förtroende på medicinska webbplatser - Är det andra användbarhetsfaktorer som är viktiga för användares upplevda förtroende på medicinska webbplatser i jämförelse med på webbplatser generellt?

@inproceedings{Johansson2010ViktigaAF,
  title={Viktiga anv{\"a}ndbarhetsfaktorer f{\"o}r upplevt f{\"o}rtroende p{\aa} medicinska webbplatser - {\"A}r det andra anv{\"a}ndbarhetsfaktorer som {\"a}r viktiga f{\"o}r anv{\"a}ndares upplevda f{\"o}rtroende p{\aa} medicinska webbplatser i j{\"a}mf{\"o}relse med p{\aa} webbplatser generellt?},
  author={Klas Johansson and Nicklas P. Johnsson and Danijel D. Katic},
  year={2010}
}

Create an AI-powered research feed to stay up to date with new papers like this posted to ArXiv