Verzuimmeting via zelfrapportage en registratie: verschillen tussen de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden en de Nationale Verzuim Statistiek

@article{Vroome2010VerzuimmetingVZ,
  title={Verzuimmeting via zelfrapportage en registratie: verschillen tussen de Nationale Enqu{\^e}te Arbeidsomstandigheden en de Nationale Verzuim Statistiek},
  author={Ernest M. M. de Vroome and Lando Lodewijk Joseph Koppes and Peter G. W. Smulders and Seth van den Bossche},
  journal={TSG},
  year={2010},
  volume={88},
  pages={71-78}
}
SamenvattingIn onderzoek naar (arbeidsgerelateerde) risicofactoren voor ziekteverzuim wordt veelal volstaan met zelfgerapporteerd verzuim als uitkomstvariabele. Als zowel risicofactoren als uitkomstmaat zijn gebaseerd op vragenlijstgegevens kan dit echter leiden tot monomethod bias. In het hier gepresenteerde onderzoek wordt verzuim gemeten met zowel zelfrapportage- (de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden, NEA), als met registratiemethoden (de Nationale Verzuim Statistiek, NVS), onder… CONTINUE READING