• Art
  • Published 2011

Versterken diergezondheid varkenshouderij

@inproceedings{BokmaBakker2011VersterkenDV,
  title={Versterken diergezondheid varkenshouderij},
  author={M. H. Bokma-Bakker and R.H.M. Bergevoet},
  year={2011}
}
De veehouder is de eerstverantwoordelijke voor de gezondheid van zijn dieren (Nationale Agenda Diergezondheid). In een studie is gekeken wat versterking van het diergezondheidsmanagement door de grote middengroep aan varkenshouders op dit moment belemmert. Ook is er aandacht voor oplossingsrichtingen die nadere verkenning verdienen.