Verslag van de lotgevallen der Utrechtsche afdeeling van de Maatschappij tot nut der Israelieten in Nederland, uitgebracht bij de feestelijke herdenking van het 25-jarig bestaan

@inproceedings{ItalieVerslagVD,
  title={Verslag van de lotgevallen der Utrechtsche afdeeling van de Maatschappij tot nut der Israelieten in Nederland, uitgebracht bij de feestelijke herdenking van het 25-jarig bestaan},
  author={Hillel Italie}
}