Vattenanläggningar i den mindre trädgården

@inproceedings{Arvidson2010VattenanlggningarID,
  title={Vattenanl{\"a}ggningar i den mindre tr{\"a}dg{\aa}rden},
  author={Sara A. Arvidson and Isabelle Bertilsson},
  year={2010}
}
Vatten ar ett av grundelementen och ar ett vanligt inslag i tradgarden som kan skapa ytterligare en upplevelse. Darfor baseras studien pa vattenanlaggningars efterfragan hos privatpersoner. Studien riktar sig framst mot tradgardsingenjorer da utbildningen inte innefattar detta amne. Som nyborjare inom branschen ar det svart att ha en uppfattning om vad som efterfragas inom vattenanlaggningar. Studien syftar till att utifran anlaggares och forsaljares synvinklar undersoka hur efterfragan ser ut… CONTINUE READING

Similar Papers