Varumärkespassion- en studie av varumärkesorientering inom Gröna Konsum

@inproceedings{Siesing2001VarumrkespassionES,
  title={Varum{\"a}rkespassion- en studie av varum{\"a}rkesorientering inom Gr{\"o}na Konsum},
  author={Carl Siesing and Johannes Larsson and Jouni Saarinen},
  year={2001}
}
Syfte: Uppsatsen behandlar tillampligheten av teorin om den varumarkesorienterade organisationen inom detaljhandeln. Vilka ar de specifika krav som stalls pa varumarkesbyggande inom detaljhandel. Om nagra specifika krav stalls pa detaljhandeln ar det uppsatsens syfte att vara teoriutvecklande for att se hur dessa specifika krav kan anvandas i modellen. Metod: Uppsatsen bygger pa en deduktivmetod. Den tar sin utgangspunkt i Mats Urdes teori om den varumarkesorienterade organisationen, denna fors… CONTINUE READING