Corpus ID: 160532225

Variaation esittäminen Ison suomen kieliopin fonologian ja morfologian osuudessa

@inproceedings{Mantila2005VariaationEI,
  title={Variaation esitt{\"a}minen Ison suomen kieliopin fonologian ja morfologian osuudessa},
  author={Harri Mantila},
  year={2005}
}
  • Harri Mantila
  • Published 2005
  • Kirja-arvio Hakulinen, Auli & Vilkuna, Maria & Korhonen, Riitta & Koivisto, Vesa & Heinonen, Tarja Riitta & Alho, Irja (toim.): Iso suomen kielioppi 
    1 Citations