• Art
  • Published 2016

Vargyas Gábor (szerk.): VL 100. Tanulmányok Vargyas Lajos születésének 100. évfordulójára. (Summa Ethnographica) Budapest: L’ Harmattan – MTA BTK Néprajztudományi Intézet, 2015. 279 p

@inproceedings{Landgraf2016VargyasG,
  title={Vargyas G{\'a}bor (szerk.): VL 100. Tanulm{\'a}nyok Vargyas Lajos sz{\"u}let{\'e}s{\'e}nek 100. {\'e}vfordul{\'o}j{\'a}ra. (Summa Ethnographica) Budapest: L’ Harmattan – MTA BTK N{\'e}prajztudom{\'a}nyi Int{\'e}zet, 2015. 279 p},
  author={Ildik{\'o} Landgraf},
  year={2016}
}