Corpus ID: 194719494

Varför är havet så litet? : En empirisk studie om hur tidigare erfarenheter synliggörs när mellanstadieelever resonerar om en illustration av vattnets kretslopp

@inproceedings{Bengtsson2017VarfrH,
  title={Varf{\"o}r {\"a}r havet s{\aa} litet? : En empirisk studie om hur tidigare erfarenheter synligg{\"o}rs n{\"a}r mellanstadieelever resonerar om en illustration av vattnets kretslopp},
  author={Karin Bengtsson},
  year={2017}
}
  • Karin Bengtsson
  • Published 2017
  • Art
  • Syftet med denna studie ar att undersoka hur elever i arskurs 4 anvander tidigare erfarenheter nar de skapar en egen illustration av vattnets kretslopp, och nar de resonerar utifran en fardig model ... 

    Create an AI-powered research feed to stay up to date with new papers like this posted to ArXiv