Corpus ID: 133205129

Var finns det behov av att restaurera våtmarker i Norrbottens län

@inproceedings{Backe2016VarFD,
  title={Var finns det behov av att restaurera v{\aa}tmarker i Norrbottens l{\"a}n},
  author={Susanne Backe and Niklas Hahn and Kjell Wester},
  year={2016}
}
  • Susanne Backe, Niklas Hahn, Kjell Wester
  • Published 2016
  • Geography