Corpus ID: 191953503

Vannområdene Drammenselva og Breiangen vest. Forprosjekt for karakterisering av vannforekomstene

@inproceedings{Bkken2008VannomrdeneDO,
  title={Vannomr{\aa}dene Drammenselva og Breiangen vest. Forprosjekt for karakterisering av vannforekomstene},
  author={T. B{\ae}kken and S. Haaland},
  year={2008}
}
  • T. Bækken, S. Haaland
  • Published 2008
  • Medicine