Valeckienė A. Lietuvių kalbos gramatinė sistema . Giminės kategorija

@inproceedings{Zinkeviius2011ValeckienAL,
  title={Valeckienė A. Lietuvių kalbos gramatinė sistema . Giminės kategorija},
  author={Z. Zinkevi{\vc}ius},
  year={2011}
}