Vaktherapie binnen klinische schematherapie

@inproceedings{Gnther2009VaktherapieBK,
  title={Vaktherapie binnen klinische schematherapie},
  author={G. G{\"u}nther and J. Blokland-Vos and C. Mook and J. P. Molenaar},
  year={2009}
}
  • G. Günther, J. Blokland-Vos, +1 author J. P. Molenaar
  • Published 2009
  • Philosophy
  • Dit hoofdstuk1 gaat over de vertaalslag van schematherapie naar vaktherapie, aan de hand van cognitieve, experientiele, gedragsmatige en interpersoonlijke interventiegebieden. Vervolgens wordt uitgewerkt hoe vaktherapie insteekt op de drie niveaus van individu, groep en milieu; met een beknopte verzameling van vaktherapeutische werkvormen wordt dit per schema concreet gemaakt. Ook beschrijven de auteurs het werken met de modi binnen de vaktherapie. Dit wordt gei¨llustreerd met een casus uit de… CONTINUE READING
    7 Citations