Corpus ID: 162029592

Vad vet vi om insatsen kontaktperson/-familj? : en kunskapsöversikt

@inproceedings{Andersson2001VadVV,
  title={Vad vet vi om insatsen kontaktperson/-familj? : en kunskaps{\"o}versikt},
  author={Gunvor Andersson and M. Arvidsson},
  year={2001}
}
Long-term outcomes of Sweden's Contact Family Program for children.
TLDR
Since the intervention reaches a high-risk group of children and is popular among users, volunteer families and professionals, the program should be reinforced with knowledge-based components that target known risk factors for child welfare recipients. Expand
Childhood Adversities and Later Economic Hardship among Swedish Child Welfare Clients: Cumulative Disadvantage or Disadvantage Saturation?
National register data were used in a longitudinal design to test two competing hy-potheses regarding links between cumulative exposure to childhood adversities andlater adverse outcomes, conceptuaExpand
Laypersons or professionals? Ambivalence about voluntary contact persons in social services in Sweden
Abstract Sweden has a long tradition of using ordinary people, often named laypersons, as supportive persons within the area of social services. One of the most popular interventions is to supportExpand
Effectiveness of Sweden’s Contact Family/Person Program for Older Children
TLDR
The results did not find support for CFPP effectiveness in reducing risks of compromised long-term development in older children. Expand
Kontaktfamilj/person för yngre och äldre barn : Har insatsens varaktighet och ansamlingar av ogynnsamma omständigheter under barnens uppväxt någon betydelse för utfall på lång sikt?
I denna rapport undersoks om insatsens varaktighet och ansamlingar av ogynnsamma omstandigheter under uppvaxten har ett samband med hur det gar pa langre sikt for de barn dar insatsen kontaktfamiljExpand
Tutkimus lastensuojelun tukihenkilötoiminnan muutoksista : relationaalinen näkökulma
Moilanen, Johanna A study on changes to the practice of using support persons in child welfare – A relational point of view Jyväskylä: University of Jyväskylä, 2015, 170 p. (Jyväskylä Studies inExpand
Young residents’ view of support persons’ involvement in the institutional treatment programme: a one-year follow-up
TLDR
A more systematic SP involvement procedure is needed at the RTC, as well as on the part of the handling officer in the social service agency, to encourage SP involvement. Expand
Stödpersonens inverkan på subjektivt välbefinnande och mentaliseringsförmåga hos ensamkommande ungdomar samt utmaningar i studier med denna grupp
Studiens hypoteser var att undersoka om en grupp ensamkommande ungdomar som tilldelats en stodperson hade battre valbefinnande (hypotes 1), mentaliseringsformaga (hypotes 2) och tillfredsstallelseExpand
Varför barn får kontaktperson och kontaktfamilj : En aktstudie om barnens bakgrund och skäl till insats
The aim of this study was to look into why children receive the interventions contact person and contact family. This was done by studying case-files. The main questions were:-       How common is ...
Familjer i socialtjänsten - levnadsvillkor, livssituation och erfarenheter av socialtjänsten : ett FoU-projekt om barn, ungdomar och deras föräldrar i sex kommuner i Östergötland : slutrapport fas 1
Detta ar den forsta rapporten inom ramen for FoU–projektet Familjer i socialtjansten. I rapporten redovisas och diskuteras resultat fran projektets fas 1. Projektet startade i januari 2010 och bedrExpand
...
1
2
...