Corpus ID: 190122352

VERDIEN AV LIV OG HELSE Hvor mye bør samfunnet være villig til å betale for helseforbedringer

@inproceedings{Bringedal2009VERDIENAL,
  title={VERDIEN AV LIV OG HELSE Hvor mye b{\o}r samfunnet v{\ae}re villig til {\aa} betale for helseforbedringer},
  author={Berit Bringedal and T. Iversen and I. S. Kristiansen},
  year={2009}
}
Okonomisk evaluering er et verktoy som har fatt okende anvendelse som beslutningsgrunnlag ved prioriteringer i helsevesenet. Fordi det er knapphet pa ressurser er det nodvendig a vurdere om nytten av ressursbruken eller ressursfordelingen star i et akseptabelt forhold til kostnadene. Det ville vaere uetisk a ignorere kostnaden ved en gitt helsetjeneste; det innebaerer a ignorere sporsmalet om ressursbruken kunne gitt mer nytte i form av helseforbedring eller livredning for andre pasienter… Expand
2 Citations