• Published 2015

Výzkum účastníků brněnské májové blokády (výzkumná zpráva)

@inproceedings{Mackov2015VzkumB,
  title={V{\'y}zkum {\'u}{\vc}astn{\'i}ků brněnsk{\'e} m{\'a}jov{\'e} blok{\'a}dy (v{\'y}zkumn{\'a} zpr{\'a}va)},
  author={Alena Mackov{\'a} and Jakub Macek},
  year={2015}
}
Přehledova zprava z terenniho kvantitativni výzkumu ucastniků blokady pochodu krajni pravice (Brno, 1. 5. 2015) shrnuje vybrane deskriptivni ukazatele charakterizujici respondenty výzkumu.