Výroba součásti z plechu pomocí technologie HMT

@inproceedings{Toman2009VrobaSZ,
  title={V{\'y}roba sou{\vc}{\'a}sti z plechu pomoc{\'i} technologie HMT},
  author={Pavel Toman},
  year={2009}
}