Corpus ID: 193619519

Východní křesťanské církve Stručný přehled sjednocených i nesjednocených cirkví křesťanského východu

@inproceedings{Milo2016VchodnKC,
  title={V{\'y}chodn{\'i} křesťansk{\'e} c{\'i}rkve Stru{\vc}n{\'y} přehled sjednocen{\'y}ch i nesjednocen{\'y}ch cirkv{\'i} křesťansk{\'e}ho v{\'y}chodu},
  author={Szabo Milo{\vs}},
  year={2016}
}
  • Szabo Miloš
  • Published 2016
  • Art
  • Křesťanstvi se z Jeruzalema siřilo několika směry. Jednim z jeho nejvlivnějsich center byl Řim, jenž se take stal sidlem papežů a zůstal jim i po přesidleni cisaře do nově vznikle a tehdy řecke Konstantinopole. Kromě Řima, spjateho s apostolem Petrem, vsak existovaly i dalsi velke křesťanske obce, založene ostatnimi apostoly a ležici na východ od řimske řise, ktere se rovněž nazývaly cirkvemi.