Världens första telekomkrig

@inproceedings{hman2014VrldensFT,
  title={V{\"a}rldens f{\"o}rsta telekomkrig},
  author={Martin {\"O}hman},
  year={2014}
}