• Published 2005

Vägledning : Riktlinjer och mätförfarande gällande mikrobiologiska säkerhetsbänkar, Klass II

@inproceedings{Ljungqvist2005VgledningR,
  title={V{\"a}gledning : Riktlinjer och m{\"a}tf{\"o}rfarande g{\"a}llande mikrobiologiska s{\"a}kerhetsb{\"a}nkar, Klass II},
  author={Bengt Ljungqvist and Berit Reinm{\"u}ller},
  year={2005}
}
Vagledning : Riktlinjer och matforfarande gallande mikrobiologiska sakerhetsbankar, Klass II