Corpus ID: 128607734

Uudet demokratiamittarit käsitteellisesti kattavamman ja luotettavamman demokratiamittauksen välineinä : Vertaileva tutkimus vakiintuneita demokratiamittareita edustavan Nations in Transit, sekä uutta mittaustapaa edustavan Dataset for Liberal Democratic Performance –tutkimusten käsitteellisistä kat

@inproceedings{Sammallahti2007UudetDK,
  title={Uudet demokratiamittarit k{\"a}sitteellisesti kattavamman ja luotettavamman demokratiamittauksen v{\"a}linein{\"a} : Vertaileva tutkimus vakiintuneita demokratiamittareita edustavan Nations in Transit, sek{\"a} uutta mittaustapaa edustavan Dataset for Liberal Democratic Performance –tutkimusten k{\"a}sitteellisist{\"a} kat},
  author={Pasi Ari Antero Sammallahti},
  year={2007}
}
Tiivistelmä-Referat-Abstract Demokratian nousu nykypäivän tärkeimmäksi poliittisen ajattelun ja toiminnan käsitteeksi on tehnyt sitä analysoivista tutkimuksista merkittäviä yhteiskunnallisen vallan käyttäjiä. Erityisen vahva vaikutus yksilöiden ja valtioidenkin omaamaan maailmankuvaan on ollut ns. demokratiamittareilla – kvantitatiivisin metodein eri yhteiskuntien demokraattisuutta määrittävillä vertailututkimuksilla – joiden kautta on ollut mahdollista jäsentää maailmanjärjestelmää valtioiden… Expand