Corpus ID: 143165656

Utvecklingsekologi och sociala problem

@inproceedings{Andersson2002UtvecklingsekologiOS,
  title={Utvecklingsekologi och sociala problem},
  author={Gunvor Andersson},
  year={2002}
}
Familjer i socialtjänsten - levnadsvillkor, livssituation och erfarenheter av socialtjänsten : ett FoU-projekt om barn, ungdomar och deras föräldrar i sex kommuner i Östergötland : slutrapport fas 1
Detta ar den forsta rapporten inom ramen for FoU–projektet Familjer i socialtjansten. I rapporten redovisas och diskuteras resultat fran projektets fas 1. Projektet startade i januari 2010 och bedrExpand
Barnfattigdom : en kvalitativ studie om socialsekreterares uppfattning och deras förebyggande arbete
Studiens syfte var att ta reda pa socialsekreterares uppfattning om barnfattigdom och hur den paverkar barn samt det forebyggande arbetet. For detta anvandes en kvalitativ metod som genomfordes medExpand
Patients' position in care transitions : an analysis of patient participation and patient-centeredness
Introduction: Patients with chronic diseases need care transitions between primary and hospital care when facing severe exacerbation or acute illness. Such transitions are associated with risks,Expand
Psykisk ohälsa bland barn och ungdomar i socialtjänstens öppenvård. : En kvantitativ studie om psykisk ohälsa, kön och socioekonomi i Södermalm och Rinkeby-Kista utförd med “the Strengths and Difficulties Questionnaire”(SDQ)
The aim of this quantitative study is to describe the prevalence of mental health problems within the group of children and adolescents who receive support from two in home care units within the soExpand
Om samverkan och insatser för barn till psykiskt sjuka föräldrar
This essay is a part of the Program for Social Work 210 p, Lund University. Our aim with this study was to explore how the interaction and services around children of mentally ill parents functions.Expand
The Street Child's Process to Leave the Streets of Lima, Peru
This study is based on a field study conducted in Lima, Peru. The field study was financed by the MFS (Minor field study) scholarship of SIDA. My intention was to illuminate the street child’sExpand
Familjeklass - en för alla, alla för en? Insatsens påverkan på barnet och dess omgivande system
Abstract Authors: Emanuel Franzen, Eva-Lotte Frost Ottosson Title: Family school – one for all and all for one? The effect of the intervention on the child and on its surrounding systems.Expand
ÄMNE: Socialt arbete, C-kurs
...
1
2
...