Utvecklingen av öga-handkoordination hos för tidigt födda barn från 10 månader till 18 år

@inproceedings{Undeman2010UtvecklingenA,
  title={Utvecklingen av {\"o}ga-handkoordination hos f{\"o}r tidigt f{\"o}dda barn fr{\aa}n 10 m{\aa}nader till 18 {\aa}r},
  author={M{\"a}rit Larsson Undeman},
  year={2010}
}
Forskning visar att for tidigt fodda barn har problem inom en rad kognitiva omraden. Denna undersokning syftar till att belysa utvecklingen av oga-handkoordination med hjalp av data insamlade vid 1 ...