Utvärdering och mätning av resultat och effekter av idrottssponsring : - en explorativ studie om hur Vattenfall utvärderar och mäter sin skidsponsring

@inproceedings{Nordmark2012UtvrderingOM,
  title={Utv{\"a}rdering och m{\"a}tning av resultat och effekter av idrottssponsring : - en explorativ studie om hur Vattenfall utv{\"a}rderar och m{\"a}ter sin skidsponsring},
  author={Johanna Nordmark and Josefine Olsson},
  year={2012}
}
Idrottssponsring ar den marknadsforingsmetod som vaxer snabbast pa marknaden. En organisation som har anammat denna marknadsforingsmetod och lagt ner stora resurser genom att expandera sin skidspon ...