Corpus ID: 160887990

Utsatt barndom - olika vuxenliv. Ett longitudinellt forskningsprojekt om barn i samhällsvård

@inproceedings{Andersson2008UtsattB,
  title={Utsatt barndom - olika vuxenliv. Ett longitudinellt forskningsprojekt om barn i samh{\"a}llsv{\aa}rd},
  author={Gunvor Andersson},
  year={2008}
}
Familjer i socialtjänsten - levnadsvillkor, livssituation och erfarenheter av socialtjänsten : ett FoU-projekt om barn, ungdomar och deras föräldrar i sex kommuner i Östergötland : slutrapport fas 1
Detta ar den forsta rapporten inom ramen for FoU–projektet Familjer i socialtjansten. I rapporten redovisas och diskuteras resultat fran projektets fas 1. Projektet startade i januari 2010 och bedrExpand
Support and challenges in the process of leaving care: A Swedish qualitative follow-up study of foster youths’ lived experiences
This in-depth follow-up study presents some foster youths’ lived experiences from when they were teens in a new foster family through the process of leaving care. Their transition to adulthood wasExpand
Med relationen som redskap? Om socialsekreterare, klientarbete och professionalitet i socialtjänsten
Syftet med denna avhandling ar att belysa hur socionomer talar om relationen och dess betydelse for klientarbete inom socialtjansten. Relationen mellan socialarbetare och klient beskrivs ofta som eExpand
Transferring custody from birth parents to foster parents – an ambiguous matter
ABSTRACT In this study, we analyse 32 district court decisions regarding custody transfers from the birth parents to the foster parents in Sweden. When a child has been in foster care for threeExpand
‘Well, it’s up to me now’ – young care leavers’ strategies for handling adversities when leaving out-of-home care in Sweden
Abstract This qualitative longitudinal study of 20 young Swedish care leavers investigates their subjective experience of and strategies for handling adversities when being in the process of leavingExpand
Barnets bästa? : En kvalitativ studie med syfte att undersöka familjehemsföräldrars erfarenheter av biologiska föräldrars hemtagningsbegäran av det placerade barnet
Syftet med denna studie ar att undersoka ett antal familjehemsforaldrars erfarenheter av att befinna sig i en juridisk process, dar det placerade barnets biologiska foralder gjort en hemtagningsbegExpand
En fallstudie om barnhemspersonalens arbete : Speglad utifrån Maslows behovsteori
The aim of this study was to examine how staff members of an orphanage in Zagreb, Croatia, operate their work with the attended orphans. Also to perceive what the staff members estimate as theExpand
Family as Raw Material – the Deconstructed Family in the Swedish Social Services
This article focuses on how families are defined and conceptualized by social workers in the Swedish social services. Using a qualitative study design, we carried out telephone interviews with 60 sExpand
Vägen från utredning till åtgärd utredningsplaceringar vid särskilda ungdomshem
Kurs til foreldre med barn i fosterhjem - en selvstyring av foreldre?
Author's version of an article published in the journal: Norges Barnevern. Also available from the publisher at: http://www.idunn.no/ts/tnb/2011/03/art06
...
1
2
...