Utredning angående renskötarnas hälsotilstand. Ett arbeidshygieniskt eksperiment

@article{Hassi2010UtredningAR,
  title={Utredning ang{\aa}ende rensk{\"o}tarnas h{\"a}lsotilstand. Ett arbeidshygieniskt eksperiment},
  author={Juhani Hassi and Terttu Kolivuori},
  journal={Rangifer},
  year={2010},
  volume={6},
  pages={73-73}
}
V i d de undersokningar angaende renskotarnas halsoti l lstand v i lka utfordes v id U l e a b o r g s Regioninst i tut for Arbet shyg ien under aren 1978 1984, konstaterades ett flertal s y m p t o m pa s jukdomar som trohgen ar betingade av arbets forhal landena. Dessa besvar, som beror horsel , s todoch rorelseorgan samt b l o d o m loppsorganen, kan effektivt reduceras och forbyggas genom arbetshygieniska atgarder. I december 1985 gav Finlands Medicinalstyrelse direkt iv for organiserandet…