Corpus ID: 87167598

Utjecaj zakidanja bočnih grana restorer linija suncokreta na urod i kakvoću sjemena

@inproceedings{Liovi2006UtjecajZB,
  title={Utjecaj zakidanja bo{\vc}nih grana restorer linija suncokreta na urod i kakvo{\'c}u sjemena},
  author={I. Liovi{\'c} and Ru{\vz}a Popovi{\'c} and M. Krizmani{\'c} and M. Biland{\vz}i{\'c} and Ilonka Ivani{\vs}i{\'c} and A. Miji{\'c} and B. Simi{\'c} and G. Krizmani{\'c}},
  year={2006}
}
  • I. Liović, Ruža Popović, +5 authors G. Krizmanić
  • Published 2006
  • Biology