• Corpus ID: 89640118

Utjecaj vezanja supstrata na fluorescencijska svojstva adenilacijske domene tirocidin-sintetaze 1

@inproceedings{Tomi2015UtjecajVS,
  title={Utjecaj vezanja supstrata na fluorescencijska svojstva adenilacijske domene tirocidin-sintetaze 1},
  author={Ines Tomi{\'c}},
  year={2015}
}
Neribosomske peptid-sintetaze (NRPS) su veliki multienzimski kompleksi koji kataliziraju sintezu razlicitih medicinski znacajnih peptid