Utjecaj stabilnosti gornje proteze na zadovoljstvo pacijenata The influence of upper denture stability on patients’ satisfaction

Abstract

Zahvaljujući razvoju medicine produžen je životni vijek ljudi i zbog toga se povećava broj starijih osoba te je sve više djelomice ili potpuno bezubih pacijenata, unatoč nastojanjima da se sačuva što veći broj zuba (1,2). Zato je protetička rehabilitacija pomičnim protezama (djelomičnim ili potpunim) nužna kod mnogih pacijenata, a vjerojatno će tako biti i… (More)

Topics

1 Figure or Table

Slides referencing similar topics