Utjecaj pogreške zaokruživanja na točnosti proračuna konstrukcije

  • Antonia Jaguljnjak-Lazarević, Josip Dvornik, Lidija Frgić
  • Published 2011

Abstract

U članku je, radi ocjene točnosti proračuna konstrukcije, prikazan sustavni niz primjera s analitičkim rješenjima koja se metodom konačnih elemenata mogu prikazati u obliku cijelih brojeva ili razlomaka. Kao primjer odabran je Lagrangeov trikubični element u obliku kvadra. Primjeri su riješeni numerički uporabom standardnog broja značajnih znamenaka. Na kraju je iz razlike točnog i numeričkog rješenja određen točan iznos pogreške. Cijeli je postupak proveden programom Mathematica.

Cite this paper

@inproceedings{JaguljnjakLazarevi2011UtjecajPZ, title={Utjecaj pogreške zaokruživanja na točnosti proračuna konstrukcije}, author={Antonia Jaguljnjak-Lazarevi{\'c} and Josip Dvornik and Lidija Frgi{\'c}}, year={2011} }