Corpus ID: 181708256

Utjecaj načina vinifikacije na polifenolni sastav crnog vina

@inproceedings{Sienica2007UtjecajNV,
  title={Utjecaj na{\vc}ina vinifikacije na polifenolni sastav crnog vina},
  author={Ana Si{\vc}enica},
  year={2007}
}
U radu je ispitivan utjecaj razlicitih nacina vinifikacije na polifenolni sastav dviju autohonih sorti crnog vina: Terana s podrucja Istre i Plavca