• Physics
  • Published 2017

Utjecaj količine oborina i broja sunčanih dana u tri uzastopne godine berbe na sadržaj tvari boje i arome u bijelim vinima đakovačkog vinogorja Mandićevac

@inproceedings{Matoevi2017UtjecajKO,
  title={Utjecaj koli{\vc}ine oborina i broja sun{\vc}anih dana u tri uzastopne godine berbe na sadr{\vz}aj tvari boje i arome u bijelim vinima đakova{\vc}kog vinogorja Mandi{\'c}evac},
  author={Mia Mato{\vs}evi{\'c}},
  year={2017}
}
Aroma vina predstavlja kemijski kompleks koji sadrži preko tisucu hlapljivih spojeva, na osnovu kojih se može odrediti i kvaliteta vina, a igra i v