Utjecaj dodatka laktata na kvalitetu svježe mariniranog mesa

Abstract

Sažetak U ovom radu istražen je utjecaj dodatka kalijevog i natrijevog laktata na organoleptička svojstva i kvalitetu mariniranog svježeg mesa. Ispitivanja su provedena na mariniranom svinjskom vratu i lopatici. Provedene su bakteriološke, fi zikalno-kemijske analize i organoleptička ispitivanja. Dodatak laktata utjecao je na pH vrijednost, ukupan broj… (More)

Topics

Figures and Tables

Sorry, we couldn't extract any figures or tables for this paper.