Utjecaj cijepljenja i koncentracije dušika na prinos rajčice i brojnost duhanovog štitastog moljca

@inproceedings{Dumii2013UtjecajCI,
  title={Utjecaj cijepljenja i koncentracije du{\vs}ika na prinos raj{\vc}ice i brojnost duhanovog {\vs}titastog moljca},
  author={Gvozden Dumi{\vc}i{\'c} and Katja Žani{\'c} and Branimir Urli{\'c} and Marisa Skaljac and Smiljana Goreta Ban and Dean Ban},
  year={2013}
}