• Art
  • Published 2013

Usporedba različitih planova primjena na pošiljkama grafičkih proizvoda

@inproceedings{Filipovi2013UsporedbaRP,
  title={Usporedba razli{\vc}itih planova primjena na po{\vs}iljkama grafi{\vc}kih proizvoda},
  author={Igor Filipovi{\'c}},
  year={2013}
}
Planovi prijema koriste se za statisticku kontrolu posiljki. Bazirani su na AQL-u. Kvaliteta se ocjenjuje preko postotka nesukladnih jedinica. Ako nije zadovoljavajuca posiljka se ne prihvaca. Kada se radi o nizu posiljki postotak nesukladnih nesto ce varirati, tako da pojam AQL odgovara prosjeku postotka nesukladnih u nizu. Generator postotka nesukladnih u posiljci je proizvodna tolerancija. Simulacija prihvacanja niza posiljki i pripadne OC-krivulje pokazuju da dok je prijem posiljki oko… CONTINUE READING