Corpus ID: 140837021

Using Grammar Games In Teaching Grammar: A Case Study In SMK Damai Jaya

@inproceedings{Hamzah2010UsingGG,
  title={Using Grammar Games In Teaching Grammar: A Case Study In SMK Damai Jaya},
  author={Mohd Hilmi Hamzah and Juliana Emilia Dourado},
  year={2010}
}
Kajian ini bertujuan untuk mengkaji kesan penggunaan permainan bahasa dalam proses pengajaran dan pembelajaran tatabahasa Bahasa Inggeris, khususnya dalam penggunaan simple present tense dan simple past tense . Kajian ini juga turut mengkaji reaksi pelajar dan pandangan guru terhadap penggunaan permainan bahasa. Subjek kajian terdiri daripada 56 orang pelajar Tingkatan Satu dari SMK Damai Jaya, Skudai. Mereka telah dibahagikan kepada Kumpulan Eksperimental dan Kumpulan Kawalan. Kumpulan… Expand

References

SHOWING 1-4 OF 4 REFERENCES