Urodzenia pozamałżeńskie w parafii św. Mikołaja w Łące w latach 1664–1914

@inproceedings{Rygua2016UrodzeniaPW,
  title={Urodzenia pozamałżeńskie w parafii św. Mikołaja w Łące w latach 1664–1914},
  author={Ewa M. Ryguła},
  year={2016}
}
Artykul poświecono urodzeniom pozamalzenskim w rzymskokatolickiej parafii Łąka na terenie ziemi pszczynskiej (Gorny Śląsk). Badania w oparciu o zachowane parafialneksiegi chrztow objely lata 1664–1914. W tym przedziale czasowym w parafii urodzilo sie 839 dzieci nieślubnych, co stanowi 7,6% ogolu urodzen. Z tej grupy 15 dzieciurodzilo sie martwych, co oznacza, ze ochrzczono 824 dzieci z pozamalzenskich związkow. Zapisy metrykalne nie zawierają informacji o ojcu dziecka, natomiast dane dotyczące… Expand
1 Citations

References

SHOWING 1-10 OF 12 REFERENCES
...
1
2
...