Uplarnění marketing v logistických službách

@inproceedings{Marek2004UplarnnMV,
  title={Uplarněn{\'i} marketing v logistick{\'y}ch slu{\vz}b{\'a}ch},
  author={Ondřej Marek},
  year={2004}
}