Corpus ID: 170461624

Unifikacijske gramatike kao okvir za leksičko-funkcionalnu gramatiku (LFG)

@article{Seljan1999UnifikacijskeGK,
  title={Unifikacijske gramatike kao okvir za leksi{\vc}ko-funkcionalnu gramatiku (LFG)},
  author={Sanja Seljan},
  journal={Contemporary linguistics},
  year={1999},
  pages={181-193}
}
Unifikacijske gramatike objedinjuju znanja iz lingvistike, informatike, logike i matematike, koristeci operaciju unifikacije kao osnovni princip udruživanja i unosenja kontekstualnih elemenata. Leksicko-funkcionalna gramatika i u svome imenu istice razliku od ostalih gramatika: jezicne pojave opisuje preko gramatickih funkcija prikazanih u leksikonu ujedinjujuci na taj nacin eksplicitne prikaze na morfoloskoj, leksickoj, sintaktickoj i semantickoj razini. Koji su to razlozi utjecali na razvoj… Expand
1 Citations