Un llibre d'òbits de Monistrol de Rajadell (Bages)

@inproceedings{Almendros1994UnLD,
  title={Un llibre d'{\`o}bits de Monistrol de Rajadell (Bages)},
  author={Josep M. Gasol i Almendros and Llu{\'i}s Guerrero i Sala},
  year={1994}
}