Corpus ID: 128428819

Un equínid singular (Echinoidea: Cassiduloida) del Barremià d'Ares del Maestrat

@inproceedings{Valls2014UnES,
  title={Un equ{\'i}nid singular (Echinoidea: Cassiduloida) del Barremi{\`a} d'Ares del Maestrat},
  author={E. Valls and Manuel Saura i Vilar and Juli Bayot i Garcia},
  year={2014}
}
Un equinid singular d’Ares del Maestrat (l’Alt Maestrat) es descriu i figura. Es discuteix la seua posiciotaxonomica. Es deixa l’especie amb nomenclatura oberta i s’assigna, amb dubtes, al genere AcriasterSmith, 1991. S’indica la conveniencia de revisar la diagnosi de la familia Archiaciidae Cotteau & Triger,1869A singular echinoid (Echinoidea: Cassiduloida) from the Barremian of Ares del Maestrat A singular echinoid from Ares del Maestrat (l’Alt Maestrat, northeastern Spain) is described… Expand

Figures and Tables from this paper

References

SHOWING 1-10 OF 10 REFERENCES
Fauna equínida ( Echinodermata : Echinoidea ) en el Cretácico del Maestrazgo
  • 2011
The filogeny and classification of post - Paleozoic echinoids
  • Journal of Systematic Palaeontology
  • 2010
Cassiduloids
  • Treatise on Invertebrate Paleontology
  • 1966
Revision of the cassiduloid echinoids