Umění úspěšné komunikace : jak uspět v každém rozhovoru

@inproceedings{Kanitz2005UmnK,
  title={Uměn{\'i} {\'u}spě{\vs}n{\'e} komunikace : jak uspět v ka{\vz}d{\'e}m rozhovoru},
  author={Anja von Kanitz and Petr Kunst},
  year={2005}
}