• Political Science
  • Published 2017

Ultima ratio zmian dotychczasowego modelu realizacji zadań publicznych w dziedzinie ochrony zabytków

@inproceedings{Dobosz2017UltimaRZ,
  title={Ultima ratio zmian dotychczasowego modelu realizacji zadań publicznych w dziedzinie ochrony zabytk{\'o}w},
  author={Piotr Dobosz},
  year={2017}
}