Ulrich von Wilamowitz-Moellendorf: Kaj je prevajanje? (prevod)

@inproceedings{Movrin2003UlrichVW,
  title={Ulrich von Wilamowitz-Moellendorf: Kaj je prevajanje? (prevod)},
  author={David Movrin},
  year={2003}
}
Grsko pesem lahko prevede samo filolog. Dobronamerni diletanti se v tem poskusajo znova in znova, a pri nezadostnem znanju jezika lahko nastane le nezadosten rezultat. Toda prevod zato vseeno ni nekaj filoloskega. V prvi vrsti je posledica filoloskega dela, ki pa ni niti namerna niti predvidena. Filologa, ki si po svoji dolžnosti z vsemi mocmi prizadeva, da bi pesem povsem razumel, nehote nekaj žene k temu, da bi svoje razumevanje izrekel, in ko skusa izreci, kar je povedal davni pesnik… CONTINUE READING