Ulica Kowalska nr 2 w Lublinie. Sklejka ze zdjęć Stefana Kiełszni

@inproceedings{Kiesznia1938UlicaKN,
  title={Ulica Kowalska nr 2 w Lublinie. Sklejka ze zdję{\'c} Stefana Kiełszni},
  author={Stefan Kiełsznia},
  year={1938}
}
  • Stefan Kiełsznia
  • Published 1938
Sklejka zdjec wykonanych w latach 30. XX wieku przez Stefana Kielsznie przedstawia budynek przy ulicy Kowalskiej 2.