Ukraine as a Geopolitical Priority of the Russian Federation

  • Oleg KONDR ATENKO
  • Published 2016

Abstract

Artykuł definiuje znaczenie konfrontacji pomiędzy wiodącymi ośrodkami presji politycznej. Zgodnie z sytuacją geopolityczną, Ukraina może stać się głównym przedmiotem konfrontacji pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Rosją i Unią Europejską w celu podniesienia ich znaczenia w rejonie euroazjatyckim. Obecnie Ukraina jest uznawana za jeden z krajów kluczowych dla… (More)

Topics

Cite this paper

@inproceedings{ATENKO2016UkraineAA, title={Ukraine as a Geopolitical Priority of the Russian Federation}, author={Oleg KONDR ATENKO}, year={2016} }