Udział hemocytów i molekuł biologicznie czynnych w procesach immunologicznych mięczaków

@inproceedings{Drozdowski1989UdziaHI,
  title={Udział hemocyt{\'o}w i molekuł biologicznie czynnych w procesach immunologicznych mięczak{\'o}w},
  author={Arnold Drozdowski and Ewa Żbikowska},
  year={1989}
}